جملة فعل مضارع

) 2)يُسَبِّحُ لِلّهِ ما في السَّموات و ما في الأرض . ) یادآوری: هیچ فعلی در زمان فعل:فعل ها به طور کلی در سه زمان اتفاق میافتند: ۱-گذشته (ماضی) ۲-حال (مضارع) ۳-آینده (مستقبل) مثال۱)درویشی به دهی رسید

2023-01-27
    ماقصرتو ع السومات
  1. پس جمله با فعل شروع شده و
  2. ونحو: أوّاه مِنك وآه ما اقساك